Transformera Existerade Applikationer

Programvara är aldrig riktigt färdig och tekniken förändras alltid. Vi arbetar för att transformera befintliga äldre applikationer eller för att migrera applikationer för att använda molnteknik. Vårt mål är att gradvis "molna" en hel applikation över tiden för att nå dina mål.

Relaterade tjänster

Molnmigration

Experthjälp inom molnmigrationer till AWS eller Axure Cloud som ger dig högre effektivitet, säkerhet och kostnadsbesparingar.

AWS DevOps

Design och bygg av CI/CD-pipelines för att automatisera dina mjukvarureleaseprocesser, bygga bättre produkter och snabbare släpp av nya produkter.

Läs mer
AWS Managed Services

Våra managed services erbjuder proaktiv optimering och övervakning av din miljö samt hantering av larm och incidenter.

Läs mer
Mjukvaru-utveckling

Vårt certifierade team arbetar på ett iterativt, agilt sätt och följer DevOps-praxis för att uppnå dina affärsmål och förverkliga din produkt.

Azure DevOps

Automatiseringar av bygg, tester, driftsättning och policyvalidering som leder till kvalitetsförbättringar och möjliggör regelbundna driftsättningar.

AWS Utveckling

Som APN Advanced Consulting Partner planerar och implementerar vi molnets kraft för att bygga och lansera dina lösningar, garanterat.

Lösningsarkitektur

Låt våra certifierade lösningsarkitekter skapa en plan som definierar din teknikstack, tidslinje och roadmap för att lansera och driva din lösning.

Azure Utveckling

Planera och implementera molnets kraft för att hysa och lansera dina lösningar, med hjälp av våra erfarna och certifierade Azure-experter.

Våra erfarenheter från Transformera Existerade Applikationer