AWS Well-Architected Review

Analysera och optimera din AWS-miljö med en gratis Well-Architected Review.

En så kallad Well-Architected Review är ett bra sätt att få feedback på din AWS-arkitektur. Det är en tjänst som bedömer molnarkitektur och hjälper dig granska din arbetsbelastning gentemot AWS Well-Architected Framework och motverka problem. Ramverket tillhandahåller ett konsekvent tillvägagångssätt för utvärdering av arkitekturer och inkluderar bästa praxis för att bygga säker, högpresterande, motståndskraftig och effektiv infrastruktur på AWS.

Step 1: Review Workshop

Vi inleder med en workshop där vi tillsammans tittar på verksamheten i ljuset av de sex pelarna för Well-Architected operations.

Operational Excellence, Security, Cost Optimization, Performance Efficiency, Reliability, SustainabilityOperational Excellence, Security, Cost Optimization, Performance Efficiency, Reliability, Sustainability

Resultatet av granskningen är en rapport med en förteckning över alla potentiella förbättringsområden och grupperar dem i High-Risk Issues och Medium-Risk Issues.

Granskningen hjälper dig att identifiera områden där arkitekturen kan förbättras och ger rekommendationer om hur dessa förbättringar ska göras. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig om bästa praxis för AWS-arkitektur och kan hjälpa till att undvika potentiella framtida problem.

Steg 2: Välj de High-Risk Issues som ska åtgärdas

En Well-Architected Review inleds genom ett samarbete med kunden där man tittar på verksamheten utifrån de sex pelarna i Well-Architected operations.

Tjänsten inkluderar lösningar av 45% av de identifierade High-Risk Issues (HRIs). Vi arbetar tillsammans med att välja ut vilka HRI:er som ska lösas inom ramen för översynen. I de flesta fall handlar det om de som ger mest nytta för kunden.

Steg 3: HRI-åtgärder

Vi arbetar tillsammans med dig för att åtgärda de överenskomna HRI:erna. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet har vi skapat ett eget mallbibliotek som bygger på mönster vi har sett i de många granskningar vi har genomfört. Vårt Well-Architected-team identifierar de mallar som kan gälla för dina HRI:er, eller om det behövs en skräddarsydd lösning. I vissa fall kan detta ske i form av en CDK-mall, medan det i andra fall kan vara nödvändigt med en uppsättning rekommendationer så att saker som ITIL-processer kan implementeras i din organisation.

Tjänsteinnehåll AWS Well-Architected Review

Netto-nollkostnad

Är det gratis? Nästan! Som AWS Well-Architected Partner kan vi ansöka om AWS-finansiering på 5 000 USD i AWS-krediter. Detta gör att erbjudandet i princip innebär en nettokostnad på noll för dig.

Transparens och Minskade Risker

I slutändan ger en Well-Architected Review dig en komplett rapport av ditt kontos aktuella status. Med detta i handen har du full insyn i potentiella problem som kan hjälpa dig att minska framtida risker för ditt företag.

Well-Architected cloud operations

När du har åtgärdat HRI:erna får du en bättre fungerande AWS-miljö som följer AWS Well-Architected Framework närmare.

AWS Well-Architected Partners

AWS Well-Architected Partners har expertisen för att bygga högkvalitativa lösningar, implementera bästa praxis, kontrollera arbetsbelastningarnas tillstånd och göra förbättringar för att anpassa dem till affärs- och kundbehov. Som en del av AWS Well-Architected Partner Program hjälper vi våra kunder skapa goda vanor inom arkitektur, reducera risker och svara snabbare på ändringar som påverkar designer, applikationer och arbetsbelastningar.

Högre Innovationstakt

Genom att undersöka arkitekturens aktuella tillstånd, granska bästa praxis och identifiera luckor kan organisationer utveckla en plan för att förbättra sin arkitektur. Den här processen bidra till snabbare innovationer då det låter företagen fokusera på områden med störst inverkan.

Kom igång med AWS Well-Architected Review

Packaged Offer

AWS Well-Architected Review

 • Få en finansierad granskning av din miljö enligt AWS well-architected framework. Erbjudandet omfattar

 • bulletIn

  Fullständig workshop och granskning av 1x workload* / 6x pelare

 • bulletIn

  En rapport och en plan för att åtgärda högriskproblem

 • bulletIn

  Minst 45% av högriskproblemen åtgärdade

 • bulletIn

  Finansiering av AWS: Få $5,000 AWS-krediter

AWS regler och villkor gäller.

*En workload är en samling resurser och kod som levererar affärsvärde, t.ex. en applikation mot kunden eller en backend-process. En workload kan bestå av en delmängd av resurser i ett enskilt AWS-konto eller en samling av flera resurser utöver flera AWS-konton.

Vårt Amazon Web Services Partnerskap

2
AWS Competencies
3
Partnerprogram
90+
AWS Certifieringar
20+
AWS Kundlanseringar

Vi är stolt AWS Advanced Consulting Partner!

Möjligheten att utnyttja kraften i AWS-nätverket innebär tillgång till möjligheter och verktyg för att skapa nya lösningar. Samtidigt får man tillgång till mängder av resurser och utbildningsprogram som hjälper kunderna implementera, lansera och hantera applikationer i AWS-molnet. Som partner i AWS Partner NetworkExternal Link ger de här resurserna AWS-kunder utökad och större support.

Relaterade tjänster

Våra erfarenheter från AWS Well-Architected Review

FAQ

closeQuestion

Vad är en High-Risk Issue (HRI)?

En Well-Architected Framework High-Risk Issue (HRI) är ett potentiellt problem som kan ha en negativ inverkan på säkerheten, prestandan eller tillgängligheten i din AWS-miljö. HRI:er identifieras genom AWS Well-Architected Framework, som är en uppsättning bästa praxis för att utforma och driva system i molnet.

openQuestion

Hur löser man en HRI?

openQuestion

Vad är AWS Well-Architected Framework?

openQuestion

Vad är AWS Well-Architected Partner Program?