Icon

Amazon Web Services

Utveckla kostnadseffektivt, modernt och skalbart med hjälp av Amazon Web Services. Oavsett om du behöver bygga nytt eller transformera en existerade applikation så erbjuder AWS en bred portfölj av molntjänster.

Vi tillhandahåller

Optimera dina kostnader genom att migrera till molnet. Vi utför både "Lift and Shift" samt "Rearchitect" migrationer. Få tillgång till global hårdvara som är nära dina kunder, skalbar hårdvara samt sänk dina kostnader.

Med DevOps så möjliggör man kontinuerlig utveckling med kontinuerlig integration. Implementera AWS DevOps tjänsten för att bygga, testa samt deploya till molnet. Detta tillåter grupper att utveckla, tracka och deploya oftare samt mer effektivt.

Machine Learning behöver inte vara komplicerat. Det finns oändligt med tillämpningsområden och bara fantasin sätter gränserna. När är det bäst att interagera med kunder? Hur bygger man en datorspelare som lär sig ifrån hur kunder spelar? Vilka av mina besökare är troligast att köpa vilken produkt? Många frågor kan med hjälp av Machine Learning besvaras eller hjälpa affärsprocesserna ett steg på vägen.

Managerade Molntjänster ger tillgång till proaktiv övervakning, drift, incidenthantering och mycket mer. Optimera er AWS-miljö för att sänka kostnader och öka prestanda.

Bygg moderna, skalbara applikationer med hög tillgänglighet och låg kostnad genom att använda AWS molntjänster.

Ja, jag vill veta mer

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande