Cloud Logo

AWS Managed Cloud - Vi driftar er molnmiljö

AWS Managed Cloud - Vi driftar er molnmiljö
AWS Certified Cloud Practitioner
AWS Certified Developer - Associate
AWS Certified SysOps Administrator – Associate
AWS Certified Solutions Architect - Associate
AWS Certified DevOps Engineer - Professional
AWS Certified Solutions Architect - Professional
AWS Certified Security – Specialty
AWS Certified Machine Learning – Specialty
AWS Certified Data Analytics - Specialty

Våra AWS managerade tjänster använder molntjänster på rätt sätt. Designprinciper och fokus på AWS Well Architected fem grundpelare; operationell excellens, säkerhet, tillförlitlighet, prestanda samt kostnadsoptimering. Vi tar hand om er AWS-miljö, baserat på agila och iterativa processer. Ni har möjlighet att prioritera uppgifter med sprint-möten varannan vecka.

image-1630faa94ff7

Tjänstefunktioner

MiracleMill

Officiell AWS Partner

Med oss är er molnmiljö i goda händer. Vi är en officiell AWS Advanced Consulting Partner. Vi hjälper våra kunder med arkitektur, design, bygga, migrera och managera deras applikationer och workloads i AWS för att accelerera deras digitaliseringsresa till molnet.

MiracleMill

AWS Well-Architected

Inkluderat i tjänsten ingår en viss tid med en certifierad AWS Associate Solution Architect, som med hjälp av AWS Well-Architected ramverket ser till att infrastruktur blir optimalt implementerat.

MiracleMill

AWS Certifierad Personal

Våra anställda har flerårig erfarenhet inom AWS och är självklart AWS-certifierade. AWS Certified SysOps Administrator, Certified DevOps Engineer samt Certified Developer är lägsta nivå för våra anställda.

MiracleMill

Övervakning

I vårt OPS-center monitoreras / övervakas infrastrukturen för att säkerställa minimal nedtid och minimalt med driftstörningar. Databaser, Applikationstjänster, Tredjeparts API'er är bara några exempel på vad vi håller koll på.

MiracleMill

Kostnadsoptimera

Optimera kostnader i flera dimensioner. Utöver att vi optimerar tjänsterna och kostnaderna i AWS, så ger AWS andra kostnadsfördelar. Lägre kostnad för infrastruktur, lägre personalkostnader och ingen dyr kostnad för oanvänd hårdvara eller överkapacitet.

MiracleMill

Styrmöten

Varannan vecka hålls styrmöten, där de checklistor som ligger till grund för infrastrukturen gås igenom. Detta bidrar till inblick i verksamheten och gör det lätt att följa upp och ha kontinuerlig kontroll.

MiracleMill

Business Hours & 24/7 Support

Vårt team tillhandahåller bemannad tillgänglighet kontorstid eller dynget runt, året runt. Vi ser till att våra kunder har någonstans att vända sig dygnet runt för att snabbt få svar eller för att rapportera in problem eller så support. Både kunder som enbart behöver kontorstid eller de som behöver dygnet runt har självklart otroligt bra pris.

MiracleMill

Ingen Bindningstid

Inga långa årskontrakt, inga straffavgifter för tidigt uppsagt avtal eller lägsta inköpspris. Enklare eller mer transparent blir det inte.

Kom igång med AWS Managed Cloud - Vi driftar er molnmiljö

Liten

AWS Monitorering och Support

 • bulletIn

  Up till 5 användare och 5 system*

 • bulletIn

  Monitorering

 • bulletIn

  Proaktiv tjänst/kostnadsoptimering

 • bulletIn

  Alarm och incidenthantering

 • bulletIn

  Telefon och Online-Support under kontorstid

 • bulletIn

  Styrmöten varannan vecka

 • bulletIn

  Månatliga strategiska samtal för framtida optimeringar

 • bulletIn

  Konsultation med en AWS Certifierad Lösningsarkitekt

9995 SEK /Månad

Business

AWS Monitorering och Support

 • Samma som Liten men med...

 • bulletIn

  Upp till 20 användare och 20 system*

19995 SEK /Månad

Enterprise

AWS Monitorering och Support

 • Kontakta oss för fastpris för större installationer.

Detaljer

*Ett system är definerat som en tjänst där tillgängligheten kan mätas av en tredje part. (Exempelvis en webbinstans som använder en lastbalanserare med 5 EC2 instanser och en databastjänst räknas som ett system.)

24/7-övervakning och support finns som tillval för 29995 SEK / Månad.

Våra erfarenheter från AWS Managed Cloud - Vi driftar er molnmiljö

case studies

Teevolution

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt.

Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer

Location-Miracle Mill AGMiracle Mill AG Zugerstrasse 74 6340 Baar, Switzerland

Location-Miracle Mill Sverige ABMiracle Mill Sverige AB Drottninggatan 86 111 36 Stockholm, Sweden

Location-Miracle Mill DOOEL MakedonienMiracle Mill DOOEL Makedonien Sofiska 16 1000 Skopje, North Macedonia

Location-Miracle Mill EOODMiracle Mill EOOD Dimitar Solunski 32 2700 Blagoevgrad, Bulgaria