AWS Managed Services

Våra AWS managed services-erbjudanden använder centrala molnkoncept, designprinciper och bästa arkitektoniska praxis – med fokus på att leverera samtliga sex AWS Well-Architected PillarsExternal Link:

 • Operativ spetskompetens
 • Säkerhet
 • Tillförlitlighet
 • Prestanda
 • Kostnadsoptimering
 • Hållbarhet

Miracle Mill följer våra beprövade ITIL-kompatibla processer och upprättar övervakning och incidenthantering, samt tillhandahåller support för din AWS-miljö. Dessutom upprättar vårt certifierade team rutiner för säkerhetskopiering och katastrofåterställning, som testas regelbundet.

Tjänstens funktioner

AWS Advanced Consulting Partner

Hos oss som officiell AWS Advanced Services Partner hamnar din AWS-miljö i goda händer. Vi hjälper våra kunder att utforma, bygga, migrera och hantera sina workloads och applikationer på AWS, för en smidigare resa mot molnet.

AWS Well-Architected

I vår tjänst ingår tid med våra certifierade AWS-lösningsarkitekter. De hjälper dig att optimera din miljö ytterligare genom att använda AWS Well-Architected-principer och ramverk.

AWS Certifierad personal

Vår personal har decennier av gemensam erfarenhet av AWS och innehar olika AWS-certifikat. Du kommer att arbeta med AWS-certifierade SysOps-administratörer, certifierade DevOps-ingenjörer och certifierade utvecklare när du registrerar dig för våra managed services.

Övervakning och incidenthantering – kontorstid

Den här centrala tjänsten omfattar övervakning av hela infrastrukturen, för att säkerställa oavbruten service och minimalt antal driftstopp under kontorstid. Vårt team kommer proaktivt att granska och reagera på alla incidenter och larm som utlöses i din molnmiljö och se till att normal drift återställs så snart som möjligt.

En del av detta proaktiva tillvägagångssätt är att justera och anpassa molnmiljön för att åtgärda händelser som kan utlösa larm. Den andra delen av detta proaktiva tillvägagångssätt omfattar arbete för att lösa potentiella hot eller hinder för att driva, underhålla och förbättra plattformen.

Att upprätta rutiner för säkerhetskopiering och katastrofåterställning är en annan del av denna tjänst, som säkerställer en oavbruten drift av din verksamhet.

Månadsvis översyn

I början av varje månad håller vi ett retrospektivt månadsmöte med kunden, för att gå igenom SLA-rapporten och tjänstens prestanda. Vi diskuterar även potentiella förbättringar av molnmiljön för att motverka händelser som kan utlösa larm.

Ingen bindningstid

Det krävs inga flerårskontrakt, straffavgifter vid tidig uppsägning eller minsta köpesumma för att använda våra managed services. Det är inte svårare än så.

Övervakning och incidenthantering – dygnet runt (tilläggstjänst)

Denna tilläggstjänst omfattar svar på kritiska incidenter utanför kontorstid, vilket säkerställer oavbruten service och minimala driftstopp.

Tredje linjens support (tilläggstjänst)

Den här tilläggstjänsten omfattar lösning av applikationsrelaterade supportärenden som kräver specifik expertis och djup kunskap om applikationen.

Tillgänglig för applikationer som utvecklats av Miracle Mill och är föremål för tids- och materialprissättning.

Behörighetshantering (tilläggstjänst)

Vår tjänst för behörighetshantering hjälper dig hantera behörigheter för mänskliga och maskinella identiteter som behöver åtkomst till din molnmiljö och workloads – så att de endast får behörigheterna de behöver för att utföra specifika uppgifter.

Vårt team kommer att granska dina behörigheter kvartalsvis, för att löpande säkerställa att de sköts ordentligt.

Kostnadshantering (tilläggstjänst)

Med vår kostnadshanteringstjänst kan du uppskatta, budgetera och kontrollera dina kostnader med målet att hålla dina molnutgifter inom en godkänd budget. Vi hjälper dig att optimera dina kostnader i flera dimensioner: minska dina kostnader för infrastruktur, dina personalkostnader och kostnader relaterade till oanvänd eller underutnyttjad hårdvara och kapacitet.

Tjänsten inkluderar en inledande genomgång för att upprätta en grundläggande struktur, samt månatliga, kvartalsvisa och årliga granskningar för att kontinuerligt försäkra att kostnaderna hanteras på rätt sätt.

Kom igång med AWS Managed Services

Small

AWS Övervakning och incidenthantering

 • bulletIn

  Upp till 5 användare och 1 workload*

 • bulletIn

  Miljöövervakning

 • bulletIn

  Proaktiv tjänst/kostnadsoptimering

 • bulletIn

  Larm och incidenthantering

 • bulletIn

  Support under kontorstid

 • bulletIn

  Månatliga samtal där framtida optimeringar klargörs

 • bulletIn

  Support med vår AWS-certifierade lösningsarkitekt

14995 SEK / Månad

Business

AWS Övervakning och incidenthantering

 • bulletIn

  Upp till 20 användare och 20 workloads*

24995 SEK / Månad

Enterprise

AWS Övervakning och incidenthantering

  Prisuppgifter

  *En workload är en samling resurser och kod som levererar affärsvärde, t.ex. en applikation mot kunden eller en backend-process. En workload kan bestå av en delmängd av resurser i ett enskilt AWS-konto eller en samling av flera resurser utöver flera AWS-konton.

  Tilläggssupport dygnet runt finns tillgänglig från 29995 SEK / mån.

  Vårt Amazon Web Services Partnerskap

  2
  AWS Competencies
  3
  Partnerprogram
  90+
  AWS Certifieringar
  20+
  AWS Kundlanseringar

  Vi är stolt AWS Advanced Consulting Partner!

  Möjligheten att utnyttja kraften i AWS-nätverket innebär tillgång till möjligheter och verktyg för att skapa nya lösningar. Samtidigt får man tillgång till mängder av resurser och utbildningsprogram som hjälper kunderna implementera, lansera och hantera applikationer i AWS-molnet. Som partner i AWS Partner NetworkExternal Link ger de här resurserna AWS-kunder utökad och större support.

  Relaterade tjänster

  Våra erfarenheter från AWS Managed Services

  FAQ

  closeQuestion

  Hur kommer det sig att priset inte skiljer sig beroende på den exakta konfigurationen?

  Vi arbetar med en bred uppsättning egna mallar som baseras på tidigare erfarenhet. Vi bär risken om det utvecklas till ett komplext scenario. Vi är övertygade om att vi kan hantera merparten av fallen utan problem.