Icon

AWS Managed Cloud - Vi driftar er molnmiljö

Managed Cloud tjänster från 9995 kr / månad. Få tillgång till proaktiv övervakning, drift, incidenthantering, kostnads och prestandaoptimering samt mycket mer. Optimera er AWS-miljö för att sänka kostnader och öka prestanda.

Vi sköter om er molnmiljö

Våra AWS managerade tjänster använder molntjänster på rätt sätt. Designprinciper och fokus på AWS Well Architected fem grundpelare; operationell excellens, säkerhet, tillförlitlighet, prestanda samt kostnadsoptimering. Vi tar hand om er AWS-miljö, baserat på agila och iterativa processer. Ni har möjlighet att prioritera uppgifter med sprint-möten varannan vecka.

Med oss är er molnmiljö i goda händer. Vi är en officiell AWS Advanced Consulting Partner. Vi hjälper våra kunder med arkitektur, design, bygga, migrera och managera deras applikationer och workloads i AWS för att accelerera deras digitaliseringsresa till molnet.

Inkluderat i tjänsten ingår en viss tid med en certifierad AWS Associate Solution Architect, som med hjälp av AWS Well-Architected ramverket ser till att infrastruktur blir optimalt implementerat.

Våra anställda har flerårig erfarenhet inom AWS och är självklart AWS-certifierade. AWS Certified SysOps Administrator, Certified DevOps Engineer samt Certified Developer är lägsta nivå för våra anställda.

I vårt OPS-center monitoreras / övervakas infrastrukturen för att säkerställa minimal nedtid och minimalt med driftstörningar. Databaser, Applikationstjänster, Tredjeparts API'er är bara några exempel på vad vi håller koll på.

Optimera kostnader i flera dimensioner. Utöver att vi optimerar tjänsterna och kostnaderna i AWS, så ger AWS andra kostnadsfördelar. Lägre kostnad för infrastruktur, lägre personalkostnader och ingen dyr kostnad för oanvänd hårdvara eller överkapacitet.

Varannan vecka hålls styrmöten, där de checklistor som ligger till grund för infrastrukturen gås igenom. Detta bidrar till inblick i verksamheten och gör det lätt att följa upp och ha kontinuerlig kontroll.

Vårt team tillhandahåller bemannad tillgänglighet kontorstid eller dynget runt, året runt. Vi ser till att våra kunder har någonstans att vända sig dygnet runt för att snabbt få svar eller för att rapportera in problem eller så support. Både kunder som enbart behöver kontorstid eller de som behöver dygnet runt har självklart otroligt bra pris.

Inga långa årskontrakt, inga straffavgifter för tidigt uppsagt avtal eller lägsta inköpspris. Enklare eller mer transparent blir det inte.

Liten

AWS Monitorering och Support

 • Up till 5 användare och 5 system*
 • Monitorering
 • Proaktiv tjänst/kostnadsoptimering
 • Alarm och incidenthantering
 • Telefon och Online-Support under kontorstid
 • Styrmöten varannan vecka
 • Månatliga strategiska samtal för framtida optimeringar
 • Upp till 8 timmar konsultation per månad med en AWS Certifierad Lösningsarkitekt**

9995 SEK / MÅNAD

Business

AWS Monitorering och Support

Samma som Liten men med...

 • Upp till 20 användare och 20 system*
 • Upp till 10 timmar konsultation per månad med en Lösningsarkitekt**

19995 SEK / MÅNAD

Enterprise

AWS Monitorering och Support

Kontakta oss för fastpris för större installationer.

Kontakta oss för pris

Ja, jag vill veta mer

Inget kreditkort krävs.

Detaljer

 • *Ett system är definerat som en tjänst där tillgängligheten kan mätas av en tredje part. (Exempelvis en webbinstans som använder en lastbalanserare med 5 EC2 instanser och en databastjänst räknas som ett system.)
 • 24/7-övervakning och support finns som tillval för 29995 SEK / Månad.

Kontakta oss för mer information och för att diskutera er uppsättning.

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande