AWS Machine Learning

Machine Learning behöver inte vara komplicerat. Det finns oändligt med tillämpningsområden och bara fantasin sätter gränserna. När är det bäst att interagera med kunder? Hur bygger man en datorspelare som lär sig ifrån hur kunder spelar? Vilka av mina besökare är troligast att köpa vilken produkt? Många frågor kan med hjälp av Machine Learning besvaras eller hjälpa affärsprocesserna ett steg på vägen.

AWS AI/ML

Bygg - Träna - Utveckla

AWS Machine Learning services låter data scientist möjlighet att bygga, träna och utveckla ML modeller för olika affärsområden. Olika metoder kan användas för att statistiskt förutse eller optimera existerade beteenden eller mönster.

Använd kontaktformuläret nedan för att påbörja din ML-resa.

Med oss är er molnmiljö i goda händer. Vi är en officiell AWS Advanced Consulting Partner. Vi hjälper våra kunder med arkitektur, design, bygga, migrera och managera deras applikationer och workloads i AWS för att accelerera deras digitaliseringsresa till molnet.

Optimera kostnader i flera dimensioner. Utöver att vi optimerar tjänsterna och kostnaderna i AWS, så ger AWS andra kostnadsfördelar. Lägre kostnad för infrastruktur, lägre personalkostnader och ingen dyr kostnad för oanvänd hårdvara eller överkapacitet.

Ja, jag vill veta mer

Inget kreditkort krävs.

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande