Med DevOps så möjliggör man kontinuerlig utveckling med kontinuerlig integration. Genom att implementera Azure DevOps tjänsten för att bygga, testa samt deploya till molnet. Detta tillåter teams att utveckla, tracka och deploya oftare och mer effektivt.

Vi hjälper kunder med Lift & Shift samt Rearchitect. Lift & Shift migrationer går generellt snabbare, då man flyttar in plattformen i Azure som den är. Rearchitect kan man antingen göra från början eller efter en lyckad Lift & Shift, där man gradvis transformerar plattformen till att använda molntjänster och dra full nytta av molninfrastruktur.

Bygga Serverless ger många fördelar. Man slipper managera servrar, får tillgång till skalbara molntjänster som automatiskt utökas i takt med användning samt hög tillgänglighet och ingen dyr extrakostnad för oanvänd kapacitet.

Utveckla kostnadseffektivt, modernt och skalbart med hjälp av Azure molntjänst. Bygg applikationer som till fullo drar nytta av Azure's alla tjänster och funktioner.

Ja, jag vill veta mer

Inget kreditkort krävs.

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande