partners

Amazon Web Services

Amazon Web Services

Möjligheten att utnyttja kraften i AWS-nätverket innebär tillgång till möjligheter och verktyg för att skapa nya lösningar. Samtidigt får man tillgång till mängder av resurser och utbildningsprogram som hjälper kunderna implementera, lansera och hantera applikationer i AWS-molnet. Som partner i AWS Partner Network ger de här resurserna AWS-kunder utökad och större support.

Läs mer
Microsoft

Microsoft

Microsoft Gold Certified Partners är ackrediterade av Microsoft som oberoende leverantörer av teknisk support. Vi har kapaciteten att utveckla och ge support till lösningar som använder Microsofts produkter och teknik. Vår personal är certifierade och utbildade för att använda Microsoft-teknik för dina skräddarsydda lösningar.

Läs mer

Våra erbjudanden

Amazon Web Services
Amazon Web Services

Utveckling av nya eller befintliga miljöer för att definiera och skapa lösningar som utnyttjar kraften i AWS-molnet och förverkligar dina affärsmål.

Läs mer
AWS Well-Architected Review
AWS Well-Architected Review

Well-Architected Review är en tjänst för bedömning av molnarkitektur för att granska dina arbetsbelastningar mot AWS Well-Architected Framework.

Läs mer
AWS Managed Services
AWS Managed Services

Våra managed services erbjuder proaktiv optimering och övervakning av din miljö samt hantering av larm och incidenter.

Läs mer
Azure Services
Azure Services

Som Microsoft Gold Partner utformar och bygger vår utbildade personal nya och befintliga Azure-miljöer för att utnyttja och optimera molnets kraft.

Läs mer
Bygg Nya Applikationer
Bygg Nya Applikationer

Utformning och konstruktion av anpassade webb-, mobil- och företagsprodukter med hjälp av molnteknik och processer som låter plattformar växa.

Läs mer
Transformera Existerade Applikationer
Transformera Existerade Applikationer

Migrering och gradvis omvandling av befintliga äldre applikationer för att optimera användningen av molnteknik och nå dina affärsmål.

Läs mer

Låt oss jobba tillsammans