Time-to-market optimeringar med AWS DevOps

Om Teevolution AB

Teevolution är ett Svenskt innovativt teknologiföretag som är kända för sina golfrelaterade produkter och tjänster som som Smartgolfa, en framgångsrik webb och mobilplattform som tillhandahåller sina kunder en bred portfölj av kostnadseffektiva tjänster för att spela golf.

Utmaningen

Miracle Mill startade med att granska de nuvarande utvecklingsprocesserna och IT-infrastrukturen. Lösningen hade sin infrastruktur i AWS och därför var slutsatsen att en AWS DevOps-pipeline skulle passa bra med Teevolutions nuvarande miljö. Ur organisatorisk synvinkel följde utvecklingsgrupperna redan en SCRUM-process, och därför hade antagandet av DevOps ingen extra stor inverkan på organisationen och fokus inriktades främst på att automatisera de tidigare manuella stegen i utvecklingsprocessen.

Lösningen

Den implementerade DevOps-processen är baserad på Miracle Mills CI / CD CloudFormation-mall, justerad för att tillgodose den specifika hanteringen av iscenesättningsmiljöer som Teevolution begär för syftet med innehållshantering. Koden distribueras för flera klienter och förproduktionsmiljön används för att granska ändringarna och innehållet med klienterna. Lösningen består av flera AWS CodePipelines , som använder AWS CodeCommit , AWS CodeBuild och Amazon Simple Notification Service.

Fördelar och resultat

Med implementeringen av CI / CD-pipelinen avlägsnades manuella steg kopplade till release-hanteringen och avgörande testning automatiserades. Antalet utgåvor per månad tredubblades utan att arbetsbelastningen ökade, vilket resulterade i att Teevolution förkortade time-to-market för nya funktioner.

Om Miracle Mill

På Miracle Mill är vi passionerade entreprenörer och ingenjörer som arbetar med att använda modern banbrytande molnteknik. Vi är ett molnföretag som fokuserar på att bygga skalbara applikationer med AWS-molntjänster.

Vi tillhandahåller molnkonsulttjänster med en Agil iterativ process för mjukvaruutveckling och DevOps- metoder.