Teevolution

50,000+Aktiva Användare
60+Golfanläggningar
100%AWS Serverless Platform

Om Teevolution AB

Teevolution är ett Svenskt innovativt teknologiföretag som är kända för sina golfrelaterade produkter och tjänster som som Smartgolfa, en framgångsrik webb och mobilplattform som tillhandahåller sina kunder en bred portfölj av kostnadseffektiva tjänster för att spela golf.

Utmaningen

image-9665238cf298image-9665238cf298

Miracle Mill inledde samarbetet med Teevolution 2016. När Miracle Mill tog över utvecklingen distribuerades webbplatsen i en WordPress-installation. När affärsmodellen växte var det dags att bygga en anpassad plattform som möjliggör framtida skalbarhet, mobil åtkomst och mer interaktivitet. Plattformen distribuerades ursprungligen till Azure för sin molntjänst.

År 2018 identifierades att på grund av kundens ambitioner och kundbasens tillväxt behövde plattformen en betydande investering, både vad gäller funktioner och infrastruktur. En Agile samarbetsmetod skapades tillsammans med klienten och en plan skapades för att gradvis börja använda fler molntjänster.

Vi började strukturera migreringsplanen som systematiskt skulle slutföras. Kundens produktägare och VD, tillsammans med Miracle Mill CTO, arbetade för att formulera affärskraven. Ett tvärfunktionellt team bestod av fyra ingenjörer, en QA-ingenjör och en designer för att slutföra utvecklingen av plattformen. Utvecklingsteamet arbetade i en Agile-kapacitet för att säkerställa att leveranserna var i tid och enligt de fördefinierade standarderna. Förutom AWS-tjänster använder plattformen Angular, Node.js, Cordova, Salesforce-integration och Klarna för betalningssystemet. I mitten av 2019 har tjänsterna distribuerats helt serverlösa på AWS.

År 2018 var en av de ständiga utmaningar som projektet stod inför begränsningar i den nuvarande kundrelationshanteringen. Detta ledde till att teamet flyttade vissa delar av systemet till Salesforce samtidigt som de återstående objekten konverterades för att fullt ut utnyttja de serverlösa tjänster som hade blivit tillgängliga i AWS. Dessutom gjordes en stor insats för att göra systemet fullt multimärkesaktiverat, vilket innebär att plattformen kan användas för andra märken och partners.

För att hantera innehåll effektivt flyttades allt innehåll till Contentful medan översättningarna nu hanteras i Locize. Vi deltog i intressentintervjuer och dagliga samtal med kärnteamet. Målet var att hjälpa till att formulera målen och målen för förändringarna. Vi ville också visa hur AWS kunde hjälpa SmartGolfa-plattformen när det gäller skalbarhet, säkerhet och kostnadsbesparingar. Hjälp klienten att förstå hur de skulle dra nytta av och hur övergången skulle göras var huvudmålet. Vi ville verifiera hur AWS kunde användas för att lösa några av de komplexa problemen på den tidigare plattformen, samtidigt som vi återanvände komponenterna som fungerar bra.

Lösningen

  • Bedömning av molnberedskap
  • AWS-migrering
  • Operationsmodell design
  • Säkerhet och efterlevnad
  • Kostnadsoptimering
  • Agil coaching

Vår analys drog slutsatsen att SmartGolfa skulle få operativ produktivitet och flexibilitet genom att flytta till en serverlös modell. Till exempel kommer kostnaderna att vara nära relaterade till trafik och därmed intäkter. Det skulle inte finnas några skalningsproblem eftersom tjänsten växer i popularitet och fler tjänster integreras i plattformen.

Dessutom är en av de största fördelarna med att använda AWS en minskning av utvecklingstiden, vilket gör att den färdiga produkten kan gå snabbare till marknaden. Vi fortsatte med att bedöma molnens beredskap och skapade en plan för de initiala migrations- och framtida utvecklingsmålen.

Det första steget var att skapa en kodrörledning som gör det möjligt för oss att använda kontinuerlig integration och att förbereda plattformen för att använda kontinuerlig distribution. Vissa komponenter ändrades gradvis och flyttades som autentisering till Amazon Cognito och backend-kod flyttades till AWS Lambda. AWS stegfunktioner används för allt som kräver transaktionssäkerhet och data flyttades gradvis till Salesforce.

image-58f9c302054bimage-58f9c302054b

Fördelar och resultat

Efter cirka nio månaders arbete hade följande AWS-tjänster implementerats med all motsvarande data migrerat framgångsrikt. Totalt använder projektet flera AWS-tjänster för utvecklingsändamål och klientinteraktionsändamål.

AWS Lambda används för backend API-samtal. AWS stegfunktioner används för funktioner som tar längre tid än några millisekunder att slutföra, och även där transaktionssäkerhet krävs såsom bokningar och inköp. Amazon CloudWatch används för övervakning och Amazon Simple Storage Service (S3) för lagring. Både frontend och backend använder en API-gateway för att frontera kunden och tillhandahålla effektiv service. Amazon Cognito har utökats med plugins för autentisering för mobil och webb med Amazon Simple Notification Service (SNS) för SMS-aviseringar. Amazon DynamoDB är den använda databasen.

Webbklienten distribueras serverlöst med rendering på serversidan och alla PWA-funktioner aktiverade, vilket gör det möjligt för användaren att installera PWA med minsta möjliga ansträngning. Det finns också en version av appen som distribueras till Google Play och Apple App Store för användare som föredrar att installera appen med hjälp av butikerna i sina telefoner.

Tjänsten tjänar för närvarande 50 000 golfanvändare med minsta stilleståndstid. AWS-tjänsterna används på ett sådant sätt att skalbarhet inte är ett problem och det finns ingen begränsning för antalet användare som kan läggas till i systemet. SmartGolfa och andra märken kan fortsätta att skaffa nya användare och praktiskt taget ingenting behöver justeras. Som den ledande ingenjören i projektet nämnde,

”Skalbarhet: har inte varit och kommer inte att vara ett problem, eftersom ingen av de tjänster som används har några skalbarhetsbegränsningar.

Migrationen förbättrade plattformssäkerhet, tillförlitlighet, kostnad, autentiseringsprocess och prestanda. Applikationens hastighet har också förbättrats. Det finns mycket aktivitet på plattformen och användaroptimering fortsätter att överträffa förväntningarna. Plattformen är redo att utökas med nya funktioner som morgondagens golfare förväntar sig.

Andreas Jönsson, VD för Teevolution nämnde,

”Vi är nöjda med vårt beslut att migrera till AWS. Nu har vi en robust, företagslösning ”

Om Miracle Mill

På Miracle Mill är vi passionerade entreprenörer och ingenjörer som arbetar med att använda modern banbrytande molnteknik. Vi är ett molnföretag som fokuserar på att bygga skalbara applikationer med AWS-molntjänster.

Vi tillhandahåller molnkonsulttjänster med en Agil iterativ process för mjukvaruutveckling och DevOps- metoder.

Använda tjänster

AWS Managed Cloud

Läs mer

Amazon Web Services

Läs mer

Mjukvaru-utveckling

Molnmigration

Serverless Utveckling

Läs mer

Artikel

Automatisk testning av webbgränssnitt i AWS

Alla bra utvecklingsprocesser innehåller en testfas - oavsett om man låter vänner och familj utvärdera produkten eller om det är en kvalitetssäkring som utförs av en certifierad leverantör. Testningen görs oftast manuellt eller halvautomatiskt med hjälp av verktyg som Selenium. Många är bekanta med automatiserade testningsverktyg, men då det kan kännas krångligt att implementera automatiserade UI-tester är det ibland något man hellre undviker. Medan andra automatiserade integrations- och enhetstester kan vara enklare och mer okomplicerade att implementera kräver automatisk UI-testning mer eftertanke och planering - men de potentiella fördelarna är desto större. Automatisk testning av webbgränssnitt sparar mängder av tid, säkerställer högre kvalitet och precision och möjliggör kontinuerlig distribution. En välkommen bonus är potentialen att omvandla din verksamhet!

Läs mer
Artikel

DevOps inom Scrum

I takt med att DevOps blir alltmer populärt och implementeras i organisationer av alla storlekar verkar det finnas en missuppfattning om att DevOps och Agile är helt olika idéer, som inte är tänkta att fungera tillsammans. Dessutom tenderar vissa att tro att DevOps innebär "kontinuerlig leverans" och Agile betyder "Scrum", och denna missriktade förenkling orsakar spänningar mellan de två och ännu mer förvirring kring vad som är det bästa valet för organisationen.

Läs mer
Fallstudie

Teevolution

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer