Artikel

DevOps inom Scrum

Den goda nyheten är att DevOpsExternal Link och AgileExternal Link faktiskt kompletterar varandra. Agilitet är kärnan i DevOps, och Scrum-principer som empirism, transparens, granskning och anpassning är kärnan i DevOps.

Scrum ligger till stor del i linje med den agila principen att "välkomna förändrade krav, även sent i utvecklingsprocessen. Agila processer utnyttjar förändringarna till förmån för kundens konkurrensfördel”.

Kontinuerlig leverans ligger huvudsakligen i linje med Agile-principen "vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara."

Det betyder att Agile mer handlar om att omfamna inkommande och utgående förändringar, än ceremonier som stand up-möten och sprintplanering. I stället för att försöka välja mellan de olika principerna inom Agile bör man betrakta dem som en enhet. Tillsammans representerar principerna en attityd gentemot förändring som är vanligt förekommande både inom Agile och DevOps.

Låt oss titta närmare på vad de är tänkta att åstadkomma och deras respektive fördelar.

Scrum är ett ramverk som hjälper teams samarbeta, och som förenklar processen vid utveckling av komplexa projekt med föränderliga krav.

Fördelar med Scrum:

 1. Flexibilitet
 2. Transparens
 3. Anpassning till förändringar i takt med att de inträffar
 4. Frekventa lanseringar av nya versioner och insamling av kundernas feedback
 5. Ett enkelt sätt att organisera utvecklingen av komplexa produkter
 6. Samarbete
 7. Större kundtillfredsställelse

Amazon definierarExternal Link DevOps som "en kombination av kulturella filosofier, metoder och verktyg som ökar organisationens förmåga att leverera applikationer och tjänster i högt tempo".

Fördelar med DevOps:

 • Frekventa lanseringar av funktioner av högre kvalitet
 • Kontinuerlig leverans av mjukvara
 • Ökad effektivitet
 • Minskat antal defekter
 • Automatisering inom utvecklingsprocessen
 • Förbättrar hastigheten och stabiliteten inom mjukvaruutveckling och lansering

I ljuset av kraven inom mjukvarubranschen, som utvecklas och förändras snabbt, har agilitet blivit avgörande för konkurrenskraften. En kombination av Agile och DevOps skapar den perfekta blandningen för att bli mer flexibel i en ständigt föränderlig bransch.

Att integrera DevOps med Agile förbättrar dessutom teamets utvecklingsprocess, och säkerställer organisationens framgång genom att öka kundernas mervärde.

Genom att använda Scrum-ramverket i integration med DevOps får du det bästa av två världar: smidig kommunikation mellan teamet och kunderna med hjälp av löpande iterationer, samt kontinuerlig integration och leverans.

Scrum blir en planeringsprocess som enkelt låter dig planera och förutsäga utvecklingen. DevOps-processen fokuserar mer på automatisering, ökad hastighet och agilitet, automatisering av utvecklarnas dagliga operativa uppgifter och en process där varje användarberättelse delas för att nå produktionsmiljön.

I en av våra tidigare insikter berättade vi om hur du kommer igång med AWS DevOps-verktygen med hjälp av vår CI/CD CloudFormation-mall. Förutom att inrätta DevOps-pipelinen hjälper vi organisationer att implementera eller optimera Scrum-processen utifrån deras unika krav.

Använda tjänster

Läs mer

Fallstudie
Använd CI/CD och AWS Lambda för att utveckla bättre bokningssystem

Teevolution är ett innovativt svenskt teknikföretag, känt för sina golfrelaterade produkter och tjänster som SmartGolfa. Läs vår fallstudie som visar vilken roll AWS Lambda spelade för att skapa en effektiv lösning åt dem.

Läs mer
Fallstudie
Amazon CloudFront,AWS S3,AWS Lambda
Lägg grunden för bättre DCX i detaljhandeln med AWS Lambda

Re-board Technology tillverkar Re-board®, den innovativa, hållbara, robusta kartongen. De är baserade i Sverige och samarbetar med globala tryckpartners och distributörer för att erbjuda effektfulla designlösningar för displayreklam, marknadsföring på försäljningsställen samt för utställningar och mässor.

Läs mer
Fallstudie
Modernisering av beställningssystem med molnet och serverlös utveckling

Fogia är ett skandinaviskt möbelföretag med fokus på enkelhet, funktionalitet och kvalitet. De designar och tillverkar möbler för hem, kontor och offentliga utrymmen.

Läs mer
Artikel
Automatisk testning av webbgränssnitt i AWS

Alla bra utvecklingsprocesser innehåller en testfas - oavsett om man låter vänner och familj utvärdera produkten eller om det är en kvalitetssäkring som utförs av en certifierad leverantör. Testningen görs oftast manuellt eller halvautomatiskt med hjälp av verktyg som Selenium. Många är bekanta med automatiserade testningsverktyg, men då det kan kännas krångligt att implementera automatiserade UI-tester är det ibland något man hellre undviker. Medan andra automatiserade integrations- och enhetstester kan vara enklare och mer okomplicerade att implementera kräver automatisk UI-testning mer eftertanke och planering - men de potentiella fördelarna är desto större. Automatisk testning av webbgränssnitt sparar mängder av tid, säkerställer högre kvalitet och precision och möjliggör kontinuerlig distribution. En välkommen bonus är potentialen att omvandla din verksamhet!

Läs mer