DevOps inom Scrum

I takt med att DevOps blir alltmer populärt och implementeras i organisationer av alla storlekar verkar det finnas en missuppfattning om att DevOps och Agile är helt olika idéer, som inte är tänkta att fungera tillsammans. Dessutom tenderar vissa att tro att DevOps innebär "kontinuerlig leverans" och Agile betyder "Scrum", och denna missriktade förenkling orsakar spänningar mellan de två och ännu mer förvirring kring vad som är det bästa valet för organisationen.

Den goda nyheten är att DevOps och Agile faktiskt kompletterar varandra. Agilitet är kärnan i DevOps, och Scrum-principer som empirism, transparens, granskning och anpassning är kärnan i DevOps.

Scrum ligger till stor del i linje med den agila principen att "välkomna förändrade krav, även sent i utvecklingsprocessen. Agila processer utnyttjar förändringarna till förmån för kundens konkurrensfördel”.

Kontinuerlig leverans ligger huvudsakligen i linje med Agile-principen "vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara."

Det betyder att Agile mer handlar om att omfamna inkommande och utgående förändringar, än ceremonier som stand up-möten och sprintplanering. I stället för att försöka välja mellan de olika principerna inom Agile bör man betrakta dem som en enhet. Tillsammans representerar principerna en attityd gentemot förändring som är vanligt förekommande både inom Agile och DevOps.

Låt oss titta närmare på vad de är tänkta att åstadkomma och deras respektive fördelar.

Scrum är ett ramverk som hjälper teams samarbeta, och som förenklar processen vid utveckling av komplexa projekt med föränderliga krav.

Fördelar med Scrum:

 1. Flexibilitet
 2. Transparens
 3. Anpassning till förändringar i takt med att de inträffar
 4. Frekventa lanseringar av nya versioner och insamling av kundernas feedback
 5. Ett enkelt sätt att organisera utvecklingen av komplexa produkter
 6. Samarbete
 7. Större kundtillfredsställelse

Amazon definierar DevOps som "en kombination av kulturella filosofier, metoder och verktyg som ökar organisationens förmåga att leverera applikationer och tjänster i högt tempo".

Fördelar med DevOps:

 • Frekventa lanseringar av funktioner av högre kvalitet
 • Kontinuerlig leverans av mjukvara
 • Ökad effektivitet
 • Minskat antal defekter
 • Automatisering inom utvecklingsprocessen
 • Förbättrar hastigheten och stabiliteten inom mjukvaruutveckling och lansering

I ljuset av kraven inom mjukvarubranschen, som utvecklas och förändras snabbt, har agilitet blivit avgörande för konkurrenskraften. En kombination av Agile och DevOps skapar den perfekta blandningen för att bli mer flexibel i en ständigt föränderlig bransch.

Att integrera DevOps med Agile förbättrar dessutom teamets utvecklingsprocess, och säkerställer organisationens framgång genom att öka kundernas mervärde.

Genom att använda Scrum-ramverket i integration med DevOps får du det bästa av två världar: smidig kommunikation mellan teamet och kunderna med hjälp av löpande iterationer, samt kontinuerlig integration och leverans.

Scrum blir en planeringsprocess som enkelt låter dig planera och förutsäga utvecklingen. DevOps-processen fokuserar mer på automatisering, ökad hastighet och agilitet, automatisering av utvecklarnas dagliga operativa uppgifter och en process där varje användarberättelse delas för att nå produktionsmiljön.

I en av våra tidigare insikter berättade vi om hur du kommer igång med AWS DevOps-verktygen med hjälp av vår CI/CD CloudFormation-mall. Förutom att inrätta DevOps-pipelinen hjälper vi organisationer att implementera eller optimera Scrum-processen utifrån deras unika krav.

Använda tjänster

Läs mer

article

Automatisk testning av webbgränssnitt i AWS

Alla bra utvecklingsprocesser innehåller en testfas - oavsett om man låter vänner och familj utvärdera produkten eller om det är en kvalitetssäkring som utförs av en certifierad leverantör. Testningen görs oftast manuellt eller halvautomatiskt med hjälp av verktyg som Selenium. Många är bekanta med automatiserade testningsverktyg, men då det kan kännas krångligt att implementera automatiserade UI-tester är det ibland något man hellre undviker. Medan andra automatiserade integrations- och enhetstester kan vara enklare och mer okomplicerade att implementera kräver automatisk UI-testning mer eftertanke och planering - men de potentiella fördelarna är desto större. Automatisk testning av webbgränssnitt sparar mängder av tid, säkerställer högre kvalitet och precision och möjliggör kontinuerlig distribution. En välkommen bonus är potentialen att omvandla din verksamhet!

Läs mer
case studies

Teevolution

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer

Location-Miracle Mill AGMiracle Mill AG Zugerstrasse 74 6340 Baar, Switzerland

Location-Miracle Mill Sverige ABMiracle Mill Sverige AB Drottninggatan 86 111 36 Stockholm, Sweden

Location-Miracle Mill DOOEL MakedonienMiracle Mill DOOEL Makedonien Sofiska 16 1000 Skopje, North Macedonia

Location-Miracle Mill EOODMiracle Mill EOOD Dimitar Solunski 32 2700 Blagoevgrad, Bulgaria