Om Spike Diamond

Spike Diamond är ett förlag baserat i Storbritannien, kända för online-publikationer så som Holler Country, ett onlinemagasin som täcker nyheter, artister o.s.v från countrymusikens värld.

Utmaning:

Under arbetet med Holler Country ställde Spike Diamond krav på Miracle Mill att effektivisera deras Release-hantering och automatisera distributionen genom alla utvecklingsstadier. Holler Country distribuerades i en serverlös installation i AWS.

Lösning:

Miracle Mill gjorde en analys och diskuterade de aktuella utvecklingsprocesserna med kunden. De var öppna för att ändra processen så att den passade helt i Miracle Mills fördefinierade mallar för en AWS DevOps-pipeline.

Mallen skapar en ny CodePipeline med CloudFormation för varje funktionsgren. Efter obligatorisk automatiserad testning, QA och PO-godkännande slås koden automatiskt samman med huvudgrenen i CodeCommit , testas igen och distribueras till produktion. Den automatiska testningen inkluderar enhetstester och integrationstester med specifikt fokus på säkerhet och penetration. Efter en lyckad sammanslagning tas alla avsatta resurser relaterade till funktionsgrenen bort automatiskt.

Mallarna implementerades med mindre justeringar av utvecklingsprocessen och nu följer Spike Diamond en SCRUM-process för projektledning och planering kompletterad med en automatiserad CI / CD-pipeline för release management.

Resultat och fördelar:

De implementerade rörledningarna tar bort de manuella stegen i release-hantering, vilket direkt bidrar till effektiviteten i processen. Som ett resultat distribueras funktioner oftare med hög kvalitet. Lösningen gör det vidare möjligt för utvecklingsteamet att arbeta på flera funktionsgrenar parallellt, testa funktionerna oberoende och ta bort beroenden mellan medlemmarna i utvecklingsteamet.

Om oss:

På Miracle Mill är vi passionerade entreprenörer och ingenjörer som arbetar med att använda modern banbrytande molnteknik. Vi är ett molnföretag som fokuserar på att bygga skalbara applikationer med AWS-molntjänster.

Vi tillhandahåller molnkonsulttjänster med en Agil iterativ process för mjukvaruutveckling och DevOps- metoder.

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande