Hur vi arbetar

Vi använder oss av DevOps för att stöjda vår utvecklingprocess. Genom att ha ett agilt tillvägagångsätt i vår utveckling så kan vi ha kortare livscykel i utvecklingen och tillhandahålla kontinuerlig utveckling av högkvalikativ mjukvara.

01 Planering

Vi jobbar nära med våra kunder och planerar utifrån kundens vision och mål. Med hjälp av våra processer så kan vi enkelt drifta, estimera, utveckla samt schemalägga uppgifter och arbete.

02 Utveckla

Våra DevOps team börjar varje sprintcykel med ett sprint startup möte för att definiera målen. Bra källkodshantering samt källkodsreview tillhör självklart våra processer.

03 Bygga

Utvecklingen byggs naturligtvis på kontinuerlig utveckling / kontinuerlig integration, baserat på målen i varje sprint. Demo-mötet i slutet av varje sprint ger kunden total och transparent inblick i utvecklingsarbetet.

04 Test

Genom vårt agila tillvägagångssätt så är kontinuerlig kvalitetssäkring en grundpelare i utvecklingsprocessen. Vi använder kontinuerlig testning för att minska risker och för att säkerställa prestanda.

05 Release

Från planering till publisering, är en kontinuerlig och iterativ leveransprocess nödvändig, för varje steg i livscykeln av produkten. Varje release måste godkännas av kund innan leverans.

Kontinuerlig deployment ger slutkunderna ett kontinuerligt mervärde då produkten ständigt förbättras.

07 Drift

Utveckling och drift i harmoni är extremt viktigt för att kunderna skall kunna få maximal funktionalitet och tillgänglighet.

08 Monitorering

Plattformen monitoreras i flera dimensioner alltifrån kundsidan ned till parameternivå i molntjänsterna. Detta data används för att kontinuerligt optimera samt preventivt lösa potentiella flaskhalsar.

Låt oss
samarbeta

Skicka ett meddelande